Juridische kennisgeving

EDITOR

De site www.nuitsparadis.com wordt uitgegeven en beheerd door de vennootschap NUITS PARADIS SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 106 Rue la Rue, 1420 Braine L'Alleud, België, geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0795.193.231. Het intracommunautaire BTW-nummer is BE0795.193.231. De publicatiedirecteur is Martin Constant. De site wordt gehost door OVH.

CONTACT

Onze klantenservice is te bereiken via het contactformulier op de pagina “Contact” op de website www.nuitsparadis.com , via e-mail: contact@nuitsparadis.com , of per post: NUITS PARADIS SRL, 106 Rue la Rue, 1420 Braine L 'Alleud, België.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen op de site www.nuitsparadis.com , zowel visueel, tekstueel als audio, zijn het exclusieve eigendom van NUITS PARADIS SRL, of van de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten en worden als zodanig beschermd door de code intellectuele eigendom en auteursrecht . Als zodanig is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van het merk Nuits Paradis of de site www.nuitsparadis.com ten strengste verboden.

De bedrijfsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de site www.nuitsparadis.com voorkomen, zijn beschermd door het Belgische en internationale recht. Elk gebruik, reproductie, verspreiding of weergave van het geheel of een deel van een van de bovengenoemde tekens zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken houder is verboden.

U mag naar onze website linken als u dit eerlijk doet en op geen enkele manier onze reputatie schaadt of misbruik maakt van onze reputatie. Het is u echter verboden een dergelijke link zodanig tot stand te brengen dat er een vorm van associatie wordt gesuggereerd als deze niet bestaat. Bovendien is het ten strengste verboden om een ​​link naar onze site op te zetten op een website die niet van u is. Wij behouden ons het recht voor om links zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

EEN ACCOUNT AANMAKEN

Om producten op onze Site te bestellen, kan de Gebruiker ervoor kiezen een account aan te maken door de vereiste informatie te verstrekken in het elektronische formulier dat voor dit doel is aangemaakt. Registratie op onze site is gratis en kan op elk moment worden geannuleerd. Het is mogelijk om uw klantaccount te verwijderen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar contact@nuitsparadis.com

De Gebruiker verklaart dat de persoonlijke informatie die tijdens de registratie wordt opgegeven, volledig en nauwkeurig is en een nauwkeurige identificatie van de Gebruiker mogelijk maakt. Alle persoonlijke informatie die fantasierijk en/of lasterlijk is, kan, naar eigen goeddunken, resulteren in de sluiting van het account van de Gebruiker en de annulering van zijn bestelling.

Bij het aanmaken van zijn account kiest de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord, die hij verplicht vertrouwelijk te houden.

Dit account is op elk moment toegankelijk voor de Gebruiker met behulp van zijn identificatiegegevens (onder voorbehoud van eventuele onbeschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook). Wij behouden ons echter het recht voor om de accounts van Gebruikers wier acties in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden of Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, op te schorten of te beëindigen of die de veiligheid van transacties van andere Gebruikers ondermijnen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die op onze Site worden uitgevoerd met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elke gebruiker die op de site is geregistreerd, is verantwoordelijk voor elke bestelling die met zijn of haar identificatiegegevens wordt geplaatst, onder voorbehoud van het herroepingsrecht (zoals bepaald in de algemene verkoopvoorwaarden).

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als onderdeel van de werking van de site www.nuitsparadis.com kan het bedrijf NUITS PARADIS SRL persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze tijdens het verzamelen zijn bedoeld. De bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy. Elke verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn. Hieronder willen wij u informeren over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

U kunt onze online winkel bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. U blijft tijdens uw gehele bezoek anoniem en wij kunnen u op geen enkel moment identificeren, tenzij u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij registreren de gegevens die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. Het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van deze gegevens over u is noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie (bijvoorbeeld productaanbiedingen) die wij u verstrekken, te verbeteren en te personaliseren.

In overeenstemming met de wet van 5 september 2018 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u bij PARADISE NIGHTS SRL over een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar contact@nuitsparadis.com of per post naar Nuits Paradis, 106 Rue la Rue, 1420 Braine L'Alleud, België. Jaarlijks vindt er een periodieke toetsing plaats met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

KOEKJES

Onze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor het gebruik van NUITS PARADIS SRL, maken uw navigatie mogelijk of vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor de werking van onze online winkel.

Om de best mogelijke ervaring te bieden, kunnen gegevens in uw browser worden opgeslagen of opgehaald, meestal in de vorm van cookies. We analyseren de levering van deze inhoud of advertenties voor verrijking van de ervaring, analyse en doelgerichte advertenties. Omdat wij uw recht op privacy respecteren, bieden wij u de mogelijkheid bepaalde soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categorieën voor meer informatie over elk ervan, en wijzig de standaardinstellingen.

Voor het gebruik van cookies is uitdrukkelijke toestemming van u vereist. U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat op de juiste manier te configureren. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw browser.

Jaarlijks vindt er een periodieke toetsing plaats met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID

NUITS PARADIS SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van de functionaliteiten ervan wordt verhinderd.

Het siteverbindingsmateriaal dat u gebruikt, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, vooral tegen virale aanvallen via internet. U bent tevens als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

NUITS PARADIS SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:

– als gevolg van het gebruik van de site of enige dienst die toegankelijk is via internet;

– doordat u deze algemene voorwaarden niet naleeft.

NUITS PARADIS SRL is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan u, derden en/of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of gebruik van de site en u ziet af van elke actie hiertegen.

Als NUITS PARADIS SRL het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, kan zij zich tegen u keren om schadevergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.

TOEPASSELIJK RECHT EN BIJGEWERKTE JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Belgische recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van NUITS PARADIS SRL, onder voorbehoud van de toekenning van een specifieke jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van deze juridische kennisgevingen, met name met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens, cookies of informatie op de site, te wijzigen, bij te werken of te corrigeren door de juridische kennisgevingen te publiceren die zijn bijgewerkt op de website. Locatie. Als u deze site blijft gebruiken, betekent dit dat u de bijgewerkte juridische kennisgevingen accepteert.

Voor meer informatie kunt u onze Algemene Voorwaarden raadplegen .

Laatst bijgewerkt: 15 november 2023 - Martin Constant