Voorwaarden

www.nuitsparadis.com (de Site) wordt gepubliceerd en beheerd door het bedrijf NUITS PARADIS SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 106 Rue la Rue, 1420 Braine L'Alleud, België, geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0795.193. 231, met intracommunautair BTW-nummer BE0795.193.231, contactpersoon: contact@nuitsparadis.com

 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “CGV”) zijn, in de versie die van kracht was op het moment van de bestelling, van toepassing op alle bestellingen die door eender welke persoon (hierna “u” of “de Klant”) worden geplaatst via de site www.nuitsparadis .com (hierna “de site”) van het bedrijf Nuits Paradis SRL (hierna “wij” of “de verkoper”). U verklaart dat u de Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten heeft gelezen en geaccepteerd voordat u uw bestelling plaatst. Validatie van uw bestelling betekent dus aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden.

Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij verzetten ons tegen eventuele algemene of specifieke voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden.

Het niet nakomen door een Klant van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in de opschorting of zelfs beëindiging van zijn account, onverminderd de eventuele schadevergoeding die NUITS PARADIS SRL kan eisen.

NUITS PARADIS SRL behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op elke verkoop, is de versie die online op de Site www.nuitsparadis.com verschijnt op het moment van de bestelling.

 1. SITE-INFORMATIE EN BEREIKBAARHEID VAN DE SITE

www.nuitsparadis.com is een e-commercesite die eigendom is van en beheerd wordt door NUITS PARADIS SRL.

De Site is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor alle gebruikers van het internetnetwerk, behoudens onderbreking, al dan niet gepland, door NUITS PARADIS SRL of haar dienstverleners, voor de behoeften van het onderhoud en/of de beveiliging of in geval van overmacht (zoals hieronder gedefinieerd). NUITS PARADIS SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Site.

NUITS PARADIS SRL garandeert niet dat de Site vrij zal zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat de Site zonder storingen of onderbrekingen zal functioneren. In dit opzicht kan zij vrijelijk en naar eigen goeddunken de periode van onbeschikbaarheid van de Site of de inhoud ervan bepalen. NUITS PARADIS SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen met gegevensoverdracht, verbinding of onbeschikbaarheid van het netwerk.

NUITS PARADIS SRL behoudt zich het recht voor om de site om technische of commerciële redenen te wijzigen. Wanneer deze wijzigingen de voorwaarden voor de dienstverlening niet op substantiële en negatieve wijze wijzigen, kan de klant op de hoogte worden gesteld van de aangebrachte wijzigingen, maar wordt zijn aanvaarding niet gevraagd.

De site www.nuitsparadis.com wordt gehost door OVH.

 1. VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE OP DE SITE

3.1. Bij inschrijving verbindt u zich ertoe juiste en volledige informatie te verstrekken. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de Site zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. Nadat u op de knop “REGISTREREN” heeft geklikt, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw registratie.

3.2. U verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke verstoring van de Site en van elk gebruik, dat verder gaat dan een eenvoudige online raadpleging, van de gegevens die op deze site verschijnen. Elke onrechtmatige manipulatie met het oog op het verkrijgen van onrechtmatige betalingen of andere voordelen ten nadele van ons of die van andere klanten van de Site resulteert in het bijzonder in het verlies van het recht op toegang tot uw klantenaccount.

3.3. Elke Klant kan slechts één klantaccount openen. Wij behouden ons het recht voor om meerdere registraties zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen en de betrokken klanten hiervan op de hoogte te stellen, hun registratie te beëindigen of zonder voorafgaande kennisgeving de gegevens te verwijderen of te wijzigen die in strijd zijn met de bepalingen van de artikelen 3.1 en 3.2.

3.4. Registratie op onze site is gratis en u kunt deze op elk moment annuleren. Het is mogelijk om uw klantaccount te verwijderen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar contact@nuitsparadis.com 

3.5. Om de registratie of verbinding met de Site eenvoudiger en sneller te maken, heeft de Klant de mogelijkheid om het registratieformulier automatisch vooraf in te vullen met behulp van de optie “ Facebook Connect ”.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan, evenals over de optionele rechten en instellingen om hun privacy te beschermen, kan de Klant het privacybeleid van Facebook raadplegen op de site www.facebook com

3.6. Door zich op de site te registreren, verklaart en garandeert de klant tegenover NUITS PARADIS SRL dat hij meerderjarig is en over de wettelijke bekwaamheid beschikt om een ​​contract te sluiten.

NUITS PARADIS SRL kan het account van de Klant op elk moment, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken verwijderen.

 1. DOWNLOAD EN RAADPLEGING VAN CONTRACTUELE BEPALINGEN

4.1. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen op onze Site www.nuitsparadis.com .

4.2. U kunt de contractuele voorwaarden van uw bestelling ook archiveren met de e-mail ter bevestiging van de bestelling, die u na uw aankoop automatisch ontvangt op het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Deze orderbevestiging bevat de referenties van uw bestelling en een link om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen. De orderbevestiging kunt u opslaan of afdrukken via de betreffende functie in uw e-mail.

4.3. Uw bestelgegevens worden opgeslagen in ons systeem. Wij bieden elke klant toegang tot zijn klantaccount, beveiligd met een wachtwoord (klik op “mijn account”). Zodra uw klantaccount is aangemaakt, kunt u informatie krijgen over geplaatste, lopende of onlangs verzonden bestellingen, informatie over u beheren en opslaan (postadres, telefoon, bankgegevens) en u abonneren op onze nieuwsbrief of u afmelden. U verbindt zich ertoe de toegangsgegevens van uw klantaccount vertrouwelijk te houden en deze vooral niet aan derden bekend te maken.

4.4. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. In dit geval zijn de aanpassingen of wijzigingen van toepassing op alle bestellingen die plaatsvinden vanaf de publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de site waarop u uw aankoop doet.

 1. PRODUCTEN – BESCHIKBAARHEID

5.1. De Producten zijn alle goederen die door NUITS PARADIS SRL te koop worden aangeboden op haar website www.nuitsparadis.com .

De Producten aangeboden door NUITS PARADIS SRL voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en de in België geldende normen.

Het bedrijf NUITS PARADIS SRL zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de fotografische beelden een getrouwe weergave zijn van de te koop aangeboden producten. Elk product gaat ook vergezeld van een nauwkeurige beschrijving, zodat u de belangrijkste kenmerken ervan kunt kennen. In het geval van een kennelijke fout tussen de kenmerken van het Product en de weergave ervan, heeft het Lid de mogelijkheid om het te retourneren en een terugbetaling aan te vragen in overeenstemming met artikel 9 hieronder.

5.2. Productaanbiedingen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de betreffende site, zolang de voorraad strekt. Als het product niet beschikbaar is, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail informeren en u een product van gelijkwaardige kwaliteit en waarde aanbieden, of uw bestelling annuleren. In geval van annulering van de bestelling worden de door u reeds betaalde bedragen binnen dertig (30) dagen na annulering van de bestelling aan u terugbetaald.

 1. PRIJS EN BETALING

6.1. De prijzen van onze Producten worden vermeld in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief verwerkings-, douane- en verzendkosten, waarvan het extra bedrag aan u zal worden aangegeven bij de definitieve validatie van de bestelling.

De toegepaste belasting komt overeen met de BTW die van kracht is in België, met uitzondering van bestellingen geplaatst door klanten die woonachtig zijn in Frankrijk, waarvoor de toegepaste belasting overeenkomt met de BTW die van kracht is in Frankrijk.

6.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen in ieder geval worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

6.3. Aan het einde van het bestelproces kunnen u de volgende betaalmethoden worden aangeboden om uw aankopen op de e-commercesite www.nuitsparadis.com te betalen

– bankkaart (Visa, MasterCard, American Express),

– Beveiligde betalingssystemen van Bancontact.

Welke betalingsmethode u ook kiest, elke betaling wordt pas als definitief beschouwd na effectieve en volledige inning van de bedragen door NUITS PARADIS SRL. Wij vergoeden geen kosten die verband houden met betalingen vanuit landen buiten België.

 1. SLUITING VAN HET VERKOOPCONTRACT

7.1. Op de Site worden contracten in het Frans gesloten.

7.2. Na de selectie van het/de gewenste Product(en) door op het pictogram “TOEVOEGEN AAN WINKELMAND” te klikken, krijgt u de mogelijkheid om de samenstelling van uw winkelmandje te bevestigen, d.w.z. de details van de bestelling, en heeft u de mogelijkheid om deze te controleren en te wijzigen en bevestig deze door op het icoontje “VEILIGE BETALING” te klikken, de bestelling wordt dan definitief. U vult een bestelformulier in en klikt op het icoontje “KIES LEVERMETHODE”. Vervolgens kunt u de leveringswijze kiezen, het bedrag van de verzendkosten aflezen en uw overeenkomst valideren door op het icoontje “VERDER NAAR BETALING” te klikken. Het contract komt tot stand wanneer u op de knop klikt waarmee u uw bestelling kunt bevestigen nadat u de details ervan en in het bijzonder de totale prijs heeft bekeken en de gelegenheid heeft gehad om eventuele fouten te corrigeren. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door een orderbevestiging die automatisch per e-mail wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

7.3. Elke geplaatste bestelling houdt aanvaarding van uw kant in met de prijzen en beschrijvingen van de Producten die u in het winkelmandje hebt geplaatst.

 1. LEVERING

8.1. Wij leveren alleen bestellingen met een totaalgewicht van 2 kg of minder.

8.2. De bestelde Producten worden verzonden naar het adres dat u tijdens het bestelproces opgeeft of naar het afhaalpunt van uw keuze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering die veroorzaakt worden doordat u een onjuist of onvolledig adres opgeeft.

8.3. Wij verbinden ons ertoe de op de site www.nuitsparadis.com bestelde goederen zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling te leveren.

8.4. Wij bieden een bezorgmethode: bij u thuis of bij een afhaalpunt via Mondial Relay. De levertijd is afhankelijk van het land van verzending.

Bij thuisbezorging geldt dat als de ontvanger afwezig is wanneer onze transporteur arriveert, het pakket wordt achtergelaten op een afhaalpunt in de buurt van het afleveradres. In dit geval kan de klant het pakket binnen 10 dagen ophalen, op vertoon van een identiteitsbewijs en het ontvangstbewijs. Aan het einde van deze periode worden niet-opgehaalde pakketten aan ons geretourneerd. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor vertragingen bij de levering veroorzaakt door de afwezigheid van de ontvanger van het pakket of het onvermogen om het pakket op te halen binnen de daarvoor voorziene tijd.

8.5. Wanneer wij verhinderd zijn het contract uit te voeren door een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis zoals gedefinieerd in de Belgische jurisprudentie of door een buitenlandse oorzaak, in het bijzonder een fout die aan u te wijten is, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd, afhankelijk van de duur van de levering. hinder. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van het optreden en het beëindigen van dergelijke belemmeringen. Indien de belemmering langer dan zes (6) weken duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding van ons.

8.6. Indien het pakket niet is ontvangen, kan de klant binnen 4 weken na de datum van zijn bestelling per e-mail een klacht indienen bij contact@nuitsparadis.com . Na deze termijn kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen door de dienst na verkoop. De klant verbindt zich ertoe om binnen de 2 weken gevolg te geven aan de antwoorden die hij ontvangt van de dienst na verkoop, anders kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

 1. RECHT VAN HERROEPING – RETOUR

9.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikken onze consumentenklanten over een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de goederen om hun herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat zij daarvoor een reden hoeven te geven of boetes moeten betalen. Er bestaat met name geen herroepingsrecht voor producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn of die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die waarschijnlijk zullen bederven.

9.2. De herroepingstermijn wordt gerespecteerd als u ons binnen de termijn van veertien (14) dagen op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht. De termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de producten.

Kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht kan naar ons worden verzonden per e-mail op het adres contact@nuitsparadis.com of per post naar Nuits Paradis SRL, 106 Rue la Rue, 1420 Braine-L'Alleud, België.

9.3. Voor elke retourzending van goederen kunt u de goederen naar het volgende adres sturen: NUITS PARADIS SRL, 106 Rue la Rue, 1420 Braine-L'Alleud, België

De retourkosten zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

9.4. De goederen moeten in perfecte verkoopbare staat aan ons worden geretourneerd, zodat ze in nieuwe staat en in de originele verpakking en blisterverpakking, onverzegeld en ongebruikt op de markt kunnen worden gebracht, bij gebreke waarvan geen restitutie mogelijk is.

Pakketten waarvan geen enkel element het mogelijk maakt de afzender te identificeren (naam, voornaam, adres, bestelnummer) kunnen niet worden geretourneerd.

9.5. Als u binnen de bovengenoemde termijn gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt het bedrag van de prijs van de producten volledig terugbetaald via bankoverschrijving, afhankelijk van de betaalmethode die u bij de online bestelling heeft gebruikt, en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de datum van de bestelling. datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend.

 1. WETTELIJKE GARANTIE EN KLANTENSERVICE

10.1. In geval van gebreken of non-conformiteit van de ontvangen goederen, profiteert u van de wettelijke garanties waarin de huidige wetgeving voorziet.

10.2. De tevredenheid van onze klanten is belangrijk voor ons. U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens, per e-mail: contact@nuitsparadis.com

Wij beoordelen uw verzoek zo spoedig mogelijk en nemen na ontvangst van de documenten en/of uw verzoek of klacht contact met u op. U kunt de afhandeling van uw klacht vergemakkelijken door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en ons een kopie van de factuur te sturen of door ons de bestelreferenties (bestelnummer, klantreferentie, etc.) te bezorgen.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Voor dit punt verwijzen wij u naar de punten “Bescherming van persoonsgegevens” en “Cookies” van de Juridische kennisgevingen.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Raadpleeg voor dit punt het punt “Intellectueel eigendom” van de Juridische kennisgevingen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANEN

13.1. Contractuele relaties tussen ons en onze consumentencliënten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van NUITS PARADIS SRL, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

13.2. In geval van een geschil over de interpretatie, uitvoering of geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

 1. DEELBAARHEID

Als een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zou dan worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Laatste update: 15 november 2023 – Martin Constant